Wat is SSL?

30 juni, 2014
Vragen & antwoorden
Beveiliging, SSL, TLS, Encryptie

SSL staat voor Secure Sockets Layer, een verouderd encryptieprotocol voor de beveiliging van via het internet verzonden gegevens. Het protocol is inmiddels vervangen door TLS, een afkorting van Transport Layer Security, en het gebruik van SSL wordt afgeraden vanwege de vele veiligheidsproblemen.

Hoewel het SSL-protocol zelf nauwelijks nog wordt toegepast, gebruikt men de term "SSL" nog veelvuldig in verwijzingen naar de certificaten die gebruikt worden om de authenticatie en encryptie van gegevens, die in werkelijkheid via het TLS-protocol verloopt, te bewerkstelligen ("SSL certificaten").

Omdat "SSL" de alom bekende term is, wordt hiermee doorgaans zowel naar SSL als TLS verwezen om de discussie te vereenvoudigen.