Wat zijn remote hands?

29 juli, 2014
Vragen & antwoorden
Servers, Colocatie, Datacenters

Remote hands (oftewel: handen op afstand) is een benaming voor de beschikbaarheid van (technisch) personeel voor het uitvoeren van werkzaamheden (namens een klant) op een locatie waar (netwerk)apparatuur is ondergebracht. Colocatie is een dienst waarbij remote hands van waarde kunnen zijn.

Wie serverruimte afneemt in een datacenter, is zelf verantwoordelijk voor het functioneren van de opgehangen apparatuur. Dit betekent dat de klant in het geval van storingen zelf naar het datacenter moet afreizen. Om die klanten hierin tegemoet te komen, en tijd te besparen, bieden datacenters en hostingproviders vaak personeel aan voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, zoals het herstarten of aansluiten van een server.

Een bepaalde hoeveelheid minuten of uren aan dergelijke ondersteuning kan bij de prijs inbegrepen zitten, of los berekend worden.