Wat is webmail?

22 juli, 2014
Vragen & antwoorden
Webhosting, E mail

Webmail, een afkorting van web-based email, is de verzamelnaam voor via internet of intranet toegankelijke webapplicaties waarmee e-mailberichten gelezen, verzonden en beheerd kunnen worden. In tegenstelling tot lokale e-mailsoftware, zoals Microsoft Outlook en Mozilla Thunderbird, geeft een webmail-applicatie gebruikers vanaf iedere computer die over een web-browser beschikt via een gebruikersinterface toegang tot een e-mail account.

Een webmail-applicatie is gekoppeld aan, en heeft direct toegang tot de mailserver(s) van een hosting- of e-mailprovider, waar alle e-mailberichten staan opgeslagen. Na authenticatie van de gebruiker, wordt toegang verleend tot deze berichten, en is het mogelijk om nieuwe e-mailberichten op te stellen, oude te verwijderen, en verzonden berichten terug te lezen. Een nadeel ten opzichte van lokale software is dat altijd een internetverbinding nodig is.

Enkele voorbeelden van webmail-applicaties zijn SquirrelMail en Roundcube. Controlepanelen hebben vaak een koppeling met één of meerdere applicaties.