Wat is uptime?

22 juli, 2014
Vragen & antwoorden
Webhosting, Servers, Uptime

Uptime is de mate van beschikbaarheid van een systeem, zoals een website, server of netwerk, in een bepaald tijdsbestek. Meestal wordt de uptime over een jaar berekend, en uitgedrukt in een percentage. Het antoniem van uptime is natuurlijk downtime, een periode waarin de dienst niet beschikbaar is.

Een uptime van 99,95% staat bijvoorbeeld gelijk aan ongeveer 263 minuten (ruim 4 uur) downtime per jaar. Voor bedrijfskritische systemen wordt een zo hoog mogelijke uptime nagestreefd, om de continuïteit van de dienstverlening te kunnen waarborgen. Omdat er verschillende oorzaken van downtime zijn, die middels redundantie zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden, brengt het verwezenlijken van een hoge uptime vaak extra kosten met zich mee.

Sommige (hosting)providers bieden een uptimegarantie aan bij hun diensten. Dit wil niet zeggen dat de diensten nooit meer downtime zullen hebben dan de garantie aangeeft, maar wel dat klanten compenseerd worden in het geval de werkelijke uptime onder de gegarandeerde uptime komt te liggen.

Een uptimegarantie wordt veelal vastgelegd in de algemene voorwaarden of in een Service Level Agreement (SLA).