Wat is PUE?

30 juli, 2014
Vragen & antwoorden
Datacenters

PUE staat voor Power Usage Effectiveness, oftewel: de effectiviteit van stroomverbruik. Het wordt gebruikt om de mate van efficiëntie aan te geven waarmee een datacenter met haar energie omgaat. Hoe lager de PUE, hoe efficiënter het datacenter, met een ideale maar praktisch onmogelijke waarde van 1.0.

PUE is eigenlijk niet meer dan een formule, waarbij de hoeveelheid stroom die gebruikt wordt voor het draaiend houden van ICT-apparatuur, gedeeld wordt door het totaal verbruik van het gebouw. Hoe lager de uitkomst, hoe groter het aandeel stroom is dat efficiënt (voor de geleverde diensten) wordt ingezet.

Essentiële elementen van een datacenter, zoals de koeling van de ruimtes en het leveren van redundante stroomvoorzieningen, vallen vaak niet onder ITC-apparatuur, maar hebben een facilitaire functie. Om de efficiëntie van een datacenter te vergroten, is het dan ook van belang om deze elementen op een andere, zuinigere manier op te zetten, bijvoorbeeld met behulp van koelte uit water of lucht uit de omgeving van het gebouw.

De formule is bedacht door The Green Grid, een consortium van bedrijven dat zich inzet om datacenters efficiënter te maken. De eenvoud van de PUE-formule maakt echter dat er ook veel kritiek op is: het zou mogelijk zijn om het resultaat op verschillende manieren positief (maar mogelijk onterecht) te beïnvloeden. Ook houdt PUE geen rekening met de productiviteit van een datacenter, een element dat de formule al veel ingewikkelder zou maken.