Wat is PostgreSQL?

2 augustus, 2014
Vragen & antwoorden
PostgreSQL

PostgreSQL is aan object-relationeel databasemanagementsysteem waarin gegevens veilig en volgens de geldende standaarden opgeslagen, en door andere applicaties op een later moment uitgelezen kunnen worden. Het is open-source software, geschikt voor onder meer Linux, Windows en FreeBSD.

Net als MySQL werkt PostgreSQL met relationele databases. PostgreSQL verschilt in het feit dat het een brug slaat tussen het relationele model van onder meer MySQL, en het model van object-oriented databases (OODBMS), dat het object-geörienteerd programmeren doortrekt naar het databasesysteem.

PostgreSQL, soms ook "Postgres" genoemd, volgt grotendeels de SQL-standaard, en kan qua functionaliteit met behulp van extensies worden uitgebreid.