Wat is POP3?

1 juli, 2014
Vragen & antwoorden
E mail, POP3

POP3 is versie 3 van het Post Office Protocol (POP) waarmee e-mailberichten vanaf een mailserver opgehaald kunnen worden. Samen met IMAP is POP3 het meest gebruikte protocol voor de ontvangst van e-mail. Beide protocollen worden dan ook standaard ondersteund door een groot aantal e-mailprogramma's, van Microsoft Outlook en Mozilla Thunderbird tot de ingebouwde mailapplicaties op smartphones en tablets.

In tegenstelling tot IMAP, worden via POP3 binnengehaalde e-mailberichten normaliter direct na het downloaden van de server verwijderd. Veel mailservers en e-mailprogramma's bieden echter ook een optie aan om berichten voor een bepaalde periode, of indefinitief, op de server te bewaren.

Inloggen op een POP3-mailserver verloopt doorgaans via poort 110, of poort 995 voor POP3S waarbij de verbinding met SSL of TLS beveiligd wordt.