Wat is MS SQL?

11 augustus, 2014
Vragen & antwoorden
MSSQL

MS SQL staat voor Microsoft SQL Server, een managementsysteem voor relationele databases. Net als MySQL kan MS SQL ingezet worden om allerlei gegevens met behulp van opdrachten in de SQL-taal (queries) in gestructureerde vorm in tabellen op te slaan, en op een later moment uit te lezen.

Omdat SQL Server alleen op Windows Server-systemen kan worden gebruikt, en aan deze beide software-programma's, met uitzondering van de SQL Server Express-editie, licentiekosten verbonden zijn, liggen de prijzen van Windows hosting met eventuele toegang tot één of meerdere MS SQL databases doorgaans hoger dan bij Linux hosting, waarbij vooral van open source (en dus gratis) oplossingen zoals MySQL gebruik wordt gemaakt.

De precieze implementatie van de SQL-taal verschilt vaak per databasemanagementsysteem. Bij het wisselen tussen systemen kan het dan ook nodig zijn om queries aan te passen. MS SQL maakt onder meer gebruik van Transact-SQL (T-SQL), een door Microsoft ontwikkelde uitbreiding op SQL.