Wat is JSON?

2 september, 2014
Vragen & antwoorden
JavaScript, JSON

JavaScript Object Notation (JSON) is een leesbaar notatieformaat voor de uitwisseling van gestructureerde gegevens, meestal tussen een server en webapplicatie. Deze gegevens worden gepresenteerd als key-value pairs, oftewel combinaties van een attribuut, zoals "Naam", en een waarde, zoals "Jan". JSON lijkt in dat opzicht veel op de eXtensible Markup Language (XML), maar is vooral bedoeld voor gegevensuitwisseling, waar XML geschikter is voor documentuitwisseling.

Waar XML net als HTML gebruik maakt van openings- en sluitingstags, heeft JSON een eenvoudiger en leesbaarder formaat:

{
 "Voornaam": "Jan",
 "Achternaam": "Jansen",
 "Leeftijd": 39,
 "Adres": {
  "Straatnaam": "Julianastraat 19",
  "Stad": "Amsterdam",
  "Provincie": "Noord-Holland",
  "Postcode": "1018 AA",
  "Land": "Nederland"
 }
}

JSON wordt veel toegepast in combinatie met de JavaScript-taal, maar ook veel Application Programming Interfaces (API) bieden gegevens in het formaat aan.