Wat is IMAP?

1 juli, 2014
Vragen & antwoorden
E mail, IMAP

IMAP staat voor Internet Message Access Protocol. Zoals de naam suggereert, is het een protocol dat toegang tot e-mailberichten verleent. Daarmee is het vergelijkbaar met POP3, maar IMAP werd juist ontwikkeld als alternatief voor het oudere en relatief eenvoudige POP-protocol. Waar een POP3-client e-mailberichten zal downloaden en deze vervolgens direct van de mailserver laat verwijderen, verzorgt het IMAP-protocol ook de opslag van berichten.

Bij IMAP worden e-mailberichten standaard opgeslagen op de mailserver tot de gebruiker ze expliciet verwijdert. Hierdoor is het voor meerdere gebruikers mogelijk om eenzelfde mailbox te delen. Wijzigingen die de ene gebruiker aanmaakt, zoals het verwijderen van e-mail of openen van nieuwe berichten, worden vanzelf zichtbaar voor de andere gebruiker(s). Alle berichten worden door de e-mailclient tijdelijk ook lokaal op de computer opgeslagen.

IMAP, waarvan versie 4 (IMAP4) de laatste en meest gebruikte is, werkt standaard via poort 143, of poort 993 voor IMAP via SSL/TLS, oftewel IMAPS.