Wat is HTML?

18 augustus, 2014
Vragen & antwoorden
Website, HTML

HTML staat voor HyperText Markup Language, een taal die ontwikkeld is voor de gestructureerde opmaak van hypertext, oftewel: webpagina's. Alle websites maken gebruik van HTML, eventueel in combinatie met CSS en JavaScript, om informatie, afbeeldingen en andere objecten in een bepaalde structuur weer te geven. Het geheel wordt door een web browser geïnterpreteerd en omgezet naar een webpagina waar gaan HTML meer zichtbaar is.

De syntaxis van HTML bestaat uit zogeheten "elementen" die de bouwstenen vormen voor een webpagina. Elk element wordt gevormd met behulp van een tag, en eventueel één of meerdere attributen, tussen een kleiner-dan (<) en groter-dan (>) teken. Een voorbeeld van een HTML-element:

<p> Dit is een paragraaf. </p>

Het p-element moet geopend en ook weer afgesloten worden om aan te geven waar de paragraaf precies eindigt. Dit gebeurt met behulp van een schuine streep voor de tag-naam. In bovenstaand voorbeeld is het element het geheel van de twee p-tags, en alles wat zich daartussen bevindt.

HTML kent vele verschillende elementen, die elk een eigen functie, betekenis en plaats in een webpagina hebben. Sommige elementen, zoals het p-element hierboven, mogen herhaald worden, waar voor anderen (zoals het title-element) geldt dat ze logischerwijs maar eenmaal voor mogen komen.

Met behulp van Cascading StyleSheets (CSS) kunnen eventueel uiterlijke kenmerken van een webpagina, zoals kleuren, lettertypen en de positie van elementen bepaald worden. JavaScript kan worden ingezet om het gedrag van de webpagina te veranderen, bijvoorbeeld voor meer interactiviteit.

HTML 5.0 is de meest moderne en recente revisie van de opmaaktaal. Hierin werden onder meer extra semantische elementen toegevoegd.