Wat is FTP?

23 juli, 2014
Vragen & antwoorden
Webhosting, FTP

FTP staat voor File Transfer Protocol, een internetprotocol dat ontwikkeld is voor een snellere en betrouwbare overdracht van bestanden via een netwerk zoals het internet. In de context van (web)hosting wordt het veelal gebruikt om, met behulp van speciale FTP-software (client), bestanden die voor een website benodigd zijn, zoals HTML-pagina's en afbeeldingen, naar de webserver te uploaden, zodat ze voor iedereen toegankelijk worden.

Standaard is FTP een onveilig protocol. Dat wil zeggen dat de inloggegevens waarmee toegang tot de FTP-server verkregen wordt, in onbeveiligde vorm over het netwerk worden verzonden, en dus potentieel door kwaadwillenden opgevangen kunnen worden. FTP kent echter enkele aanvullingen op het protocol die dit probleem verhelpen, zoals SFTP, waarbij alle verzonden en ontvangen gegevens via het Secure Shell (SSH) protocol versleuteld worden.

Enkele voorbeelden van veelgebruikte FTP-clients zijn FileZilla, CuteFTP en SmartFTP.