Wat is een webserver?

28 juni, 2014
Vragen & antwoorden
Servers

De term webserver kan verwijzen naar zowel een softwareprogramma waarmee websites via het internet toegankelijk gemaakt kunnen worden, als het fysieke computersysteem dat de hiervoor benodigde systeembronnen (hardware) levert en meestal in een serverkast in een datacenter wordt geplaatst.

Webserver-software zorgt primair voor de afhandeling van HTTP-verzoeken, oftewel de communicatie tussen server en client bij de overdracht van gegevens en bestanden zoals webpagina's en afbeeldingen. Moderne webservers beschikken over de mogelijkheid om meerdere websites vanaf één IP-adres aan te bieden (virtual hosting), en kunnen naast het overbrengen van statische bestanden (zoals afbeeldingen en JavaScript) ook dynamische webpagina's genereren, direct met behulp van een module of indirect als proxy server naar andere software, zoals een interpreter of database.

De Apache HTTP Server (httpd) is wereldwijd de meestgebruikte webserver-software, gevolgd door IIS van Microsoft en nginx.