Wat is een URL?

31 juli, 2014
Vragen & antwoorden
Internet

URL staat voor Uniform Resource Locator. Dit is een locatie — ook wel (web)adres genoemd — die identificeert waar een document op het internet gevonden kan worden. Elk document heeft doorgaans een unieke URL, vergelijkbaar met een ISBN- of EAN-nummer voor fysieke producten.

Een URL bestaat uit een communicatieprotocol, gevolgd door een domein, en uiteindelijk en uiteindelijk een pad naar het document en eventuele bijbehorende parameters. Het protocol wordt van het domein gescheiden met behulp van een dubbele punt en twee schuine strepen (://).

Een voorbeeld van een URL is:

Hier is "https" het protocol, "www.hostinginnederland.nl" het domein, en "/help/vragen/wat-is-een-url-103" het pad naar deze pagina.