Wat is een redirect?

16 juli, 2014
Vragen & antwoorden
Webhosting, Controlepanelen, Redirect

Een redirect is een doorverwijzing van het ene internetadres (URL) naar het andere. Redirects worden veelal toegepast om bezoekers naar de juiste webpagina te leiden, bijvoorbeeld als een URL is gewijzigd. Via de redirect komt een bezoeker via de oude URL toch op de nieuwe URL uit.

Er zijn meerdere typen redirects, die net als andere HTTP-verzoeken elk een eigen HTTP Status Code hebben. De meest gebruikte zijn 301 Moved Permanently en 302 Found. Een redirect met de status code 301 is een permanente doorverwijzing: de webpagina zal voortaan via de nieuwe URL te bereiken zijn. Met een 302 redirect wordt aangegeven dat de webpagina gevonden is, maar deze zich tijdelijk op een ander adres bevindt.

Een redirect kan ook voor domeinnamen ingezet worden, bijvoorbeeld wanneer een website van domeinnaam is veranderd, of wanneer de domeinnaam zonder "www" (zoals hostinginnederland.nl) voor consistentie naar de naam met "www" moet verwijzen (www.hostinginnederland.nl).

Redirects kunnen zowel in de configuratiebestanden van webserver-software (zoals Apache, nginx en IIS) als in scriptingtalen (zoals PHP en ASP) worden aangemaakt. Wie een webhostingpakket afneemt, kan in de meeste gevallen zelf redirects instellen via het bijbehorende controlepaneel.