Wat is een Fallback MX?

1 juli, 2014
Vragen & antwoorden
E mail, DNS

Een Fallback MX is een extra MX (Mail eXchange) record in het Domain Name System (DNS), die aangeeft naar welke alternatieve mailserver(s) e-mailberichten gericht aan een bepaalde domeinnaam kunnen worden doorverwezen in het geval dat de hoofdmailserver onbereikbaar is.

Dit fallback- ofwel terugvalmechanisme zorgt ervoor dat te ontvangen e-mailberichten niet verloren gaan op het moment dat de eigen mailserver offline is. Berichten worden in dat geval opgeslagen op een mailserver van de hostingprovider, die ze aflevert op het moment dat de server weer online is.

Per MX record wordt de prioriteit van de bijbehorende mailserver aangegeven met een cijfer. Hoe hoger het cijfer, hoe lager de prioriteit.

Een techniek waarmee de e-mailberichten naderhand in partijen worden afgeleverd, heet Batched SMTP (bSMTP).