Wat is een e-mail alias?

30 juli, 2014
Vragen & antwoorden
E mail

Een e-mail alias is een alternatief e-mailadres dat gekoppeld is aan een e-mail account (mailbox) van een bepaalde domeinnaam. Alle e-mailberichten die gericht zijn aan dit alias, worden afgeleverd aan de mailbox waaraan het alias gekoppeld is. Het e-mail alias zelf beschikt dus niet over een eigen mailbox.

Het instellen van een alias kan praktisch zijn wanneer een persoon bijvoorbeeld onder meerdere namen bekend staat, een e-mailadres veelvuldig verkeerd gespeld wordt, of een adres gewijzigd wordt. Voor het (willekeurige) e-mailadres j.peters@eenbedrijf.nl zouden bijvoorbeeld de aliassen "jpeters", "jan.peters" en "janpeters" aangemaakt kunnen worden. Alle e-mailberichten komen uiteindelijk gewoon in de mailbox "j.peters" terecht.

E-mailaliassen zijn alleen in te stellen onder één bepaalde domeinnaam (hierboven: @eenbedrijf.nl). Voor het doorsturen van e-mailberichten van het ene domein naar het andere (bijvoorbeeld van j.peters@eenbedrijf.nl naar j.peters@thuis.nl), kan e-mail forwarding worden ingezet.