Wat is een database?

25 augustus, 2014
Vragen & antwoorden
Webhosting, MySQL, PostgreSQL, MSSQL, Database

Een database, of databank, is een digitale verzameling van gegevens die op gestructureerde wijze zijn opgeslagen, met als doel ze te archiveren en op een later moment weer uit te kunnen lezen en bewerken. Met behulp van een databasemanagementsysteem kunnen de gegevens worden onderhouden.

Op het internet wordt veelal gebruik gemaakt van relationele databases. Dit zijn databases waarbij gegevens in tabellen bestaande uit rijen en kolommen worden opgeslagen, en kolommen uit verschillen tabellen aan elkaar gekoppeld kunnen worden, waardoor relaties ontstaan tussen de gegevens. Zo kan een tabel met klantgegevens aan een met ordergegevens gekoppeld worden middels een uniek ID zoals een klantnummer.

Voor webhosting geldt dat MySQL verreweg het populairste databasemanagementsysteem is. Vanwege de nauwe integratie met de eveneens populaire scriptingtaal PHP, maken onder meer veel contentmanagementsystemen gebruik van deze combinatie, waaronder WordPress, Joomla en Drupal.