Wat is een autoresponder?

30 juli, 2014
Vragen & antwoorden
E mail

Een autoresponder is een mechanisme dat het mogelijk maakt om alle inkomende e-mailberichten automatisch te beantwoorden met een vooropgestelde reactie. De binnenkomende e-mail wordt hierbij gewoon opgeslagen op de mailserver, zodat deze op een later moment uitgelezen kan worden.

Autoresponders worden veelal ingezet voor een out-of-office reply, oftewel een reactie die aangeeft dat de betreffende persoon momenteel niet op kantoor is, bijvoorbeeld vanwege een vakantie. Ze kunnen ook gebruikt worden om direct aan de verzender te bevestigen dat het e-mailbericht is aangekomen.

Net als e-mail forwarding en aliassen, zijn autoresponders vaak eenvoudig via een controlepaneel in te stellen.