Wat is een API?

1 juli, 2014
Vragen & antwoorden
API

API staat voor Application Programming Interface. Een API maakt het mogelijk om afzonderlijke softwareprogramma's of -onderdelen met elkaar te laten communiceren. Het is een software-naar-software interface, onzichtbaar voor gebruikers, en biedt daarom per definitie geen gebruikersomgeving (GUI).

Software-ontwikkelaars kunnen met behulp van een API programmeercode en/of gegevens uitwisselen. De benodigde code wordt uitgevoerd op de server van de leverancier, die het resultaat vervolgens naar de client stuurt. Op het internet hebben API's meestal als doel om gebruikers (zoals web-ontwikkelaars) toegang te geven tot een aantal voorgedefinieerde procedures, zoals het ophalen, bewerken of opslaan van bepaalde gegevens.

Zo kan bijvoorbeeld een weerinstituut een API beschikbaar stellen aan ontwikkelaars, waarmee zij toegang kunnen krijgen tot bepaalde gegevens omtrent het weer. Binnen de hostingsector worden API's vaak aangeboden om klanten de mogelijkheid te geven bepaalde repetitieve taken, zoals domeinregistratie of het aanmaken van virtuele servers, te automatiseren, of om gegevens zoals statistieken in hun eigen systemen te verwerken.