Wat is DNS?

2 juli, 2014
Vragen & antwoorden
Domeinnamen, DNS

DNS staat voor Domain Name System, oftewel het domeinnamensysteem. Het is primair verantwoordelijk voor de vertaling van domeinnamen, zoals hostinginnederland.nl, naar IP-adressen, zoals 37.252.123.72, en is daarmee een essentieel onderdeel van het internet zoals we dat kennen.

Elk apparaat dat met een netwerk zoals het internet verbonden is, zoals een webserver of een smartphone, krijgt de beschikking over een uniek IP-adres. Met behulp van dat adres kan het verbindingen leggen met andere apparaten die ook over een IP-adres beschikken. IP-adressen zijn wat dat betreft vergelijkbaar met telefoonnummers. Net als een telefoonnummer is een IP-adres echter lastig te onthouden. Een oplossing vond men in domeinnamen.

Een domeinnaam is veel gemakkelijker te onthouden dan, maar staat volledig los van een IP-adres. Zonder IP-adres is het niet mogelijk om contact te leggen met bijvoorbeeld de bij een domeinnaam behorende website. Deze benodigde vertaalslag wordt gemaakt door middel van DNS.

DNS bestaat in feite uit een groot netwerk van vele duizenden nameservers, individuele DNS-servers die over vertaalgegevens voor bepaalde domeinnamen beschikken. De naam en het IP-adres van de nameserver die autoritatieve informatie heeft over een specifieke domeinnaam, wordt vastgelegd in de zogeheten root servers, waarvan er tenminste één is per domeinextensie. In Nederland beheert SIDN de root servers voor de .nl-extensie.

Wanneer een apparaat contact wil leggen met een domeinnaam, vraagt het de dichtsbijzijnde nameserver, zoals die van de eigen internetprovider, naar het bijbehorende IP-adres. Deze nameserver vraagt de root server naar het adres van de voor deze domeinnaam autoritatieve nameserver, en dient daar vervolgens een verzoek in voor het huidige IP-adres. Deze informatie slaat het tijdelijk op, zodat het bij een volgend verzoek sneller kan reageren.

Zodra het IP-adres is verkregen, kan het apparaat contact leggen met de server die aan de betreffende domeinnaam is gekoppeld.