Wat is CSS?

18 augustus, 2014
Vragen & antwoorden
Website, HTML, CSS

CSS staat voor Cascading Style Sheets, een taal waarmee het uiterlijk van in een opmaaktaal als HTML of XML opgestelde documenten kan worden beïnvloed. Met CSS is het mogelijk om stijlregels van de opmaak te scheiden, in één document op te slaan en voor meerdere webpagina's te laten gelden.

Het grote voordeel van CSS is dat wijzigingen in de stijl van een website dus alleen in het CSS-document doorgevoerd hoeven te worden, niet in alle losse webpagina's. Het CSS-bestand wordt in alle HTML-pagina's ingebed, waardoor wijzigingen in dat bestand direct effect hebben op al die pagina's.

Een CSS-regel kan op meerdere manieren aan elementen van een HTML-webpagina gekoppeld worden: aan de hand van een class, een ID, of de officiële naam van een HTML element, zoals div of img. Een class of ID moet in de HTML expliciet aan een element gekoppeld worden, voordat de stijlregels effect hebben. Het is echter ook mogelijk om CSS-regels los aan HTML-elementen gekoppeld worden via het style-attribuut.

Het verschil tussen een class en een ID is dat een ID slechts eens per document gebruikt mag worden. Classes mogen daarentegen herhaald worden.