Wat is chown?

31 juli, 2014
Vragen & antwoorden
VPS, Servers, Linux

Chown is een Unix-commando waarmee het eigendom van bestanden en mappen ingesteld kan worden. De afkorting staat voor change owner. Met chown kan bepaald worden welke gebruiker eigenaar is van een systeemobject, en welke gebruikersgroep eraan gekoppeld is.

Met het voorbeeldcommando "chown jan:nginx /var/www/html/index.html" wordt gebruiker "jan" de eigenaar van "index.html", en "nginx" de groep.

Alleen "super"-gebruikers, zoals het root-account op een Linux-systeem, hebben toestemming om het eigendom van een object te wijzigen.

De rechten die de eigenaar, groep en alle andere gebruikers ten opzichte van het object hebben, kunnen bepaald worden met het chmod-commando.