Wat is chmod?

31 juli, 2014
Vragen & antwoorden
Webhosting, VPS, Servers, Linux

Chmod is een afkorting van change mode, een Unix-commando waarmee de toegangsregels voor bestanden en mappen op een computersysteem kunnen worden ingesteld. Deze regels hebben betrekking op het lezen (read), schrijven (write) en uitvoeren (execute) van systeemobjecten.

Een chmod-instelling bestaat officieel uit vier getallen uit de reeks van 0 tot en met 7, maar in de meeste gevallen volstaat een drie-cijferig getal, waarbij het eventuele vierde en meest linkse cijfer standaard op 0 wordt gezet. Het eerste cijfer bepaalt de rechten van de eigenaar van het bestand of de map, het tweede die van de groep waartoe het behoort, en het derde die van alle andere gebruikers op het systeem.

De getallen 0-7 hebben de volgende waarden:

Een mode van 755 betekent bijvoorbeeld dat de eigenaar van een bestand alle rechten heeft (7), en de groep waartoe het behoort en alle andere gebruikers alleen het recht hebben om het te lezen en uit te voeren (5). Met een mode van 777 heeft iedereen vrij toegang.

Wie de eigenaar is van een bestand of map, en tot welke gebruikersgroep deze behoort, kan met het chown-commando worden bepaald.