Wat is catch-all?

2 juli, 2014
Vragen & antwoorden
E mail

Catch-all is een instelling voor e-mailadressen, die letterlijk "vang alles" betekent. Wanneer deze optie wordt geactiveerd voor een bepaald e-mailadres, zullen alle berichten die aan alle niet-bestaande e-mailadressen van een domeinnaam gericht zijn, toch worden opgevangen door dit e-mailadres.

Een voorbeeld: als de eigenaar van domeinnaam.nl de e-mailadressen info@domeinnaam.nl en sales@domeinnaam.nl heeft aangemaakt, en iemand stuurt een bericht naar het niet-bestaande adres informatie@domeinnaam.nl, of per ongeluk naar saless@domeinnaam.nl, dan krijgt de afzender het bericht weer terug. Is de catch-all-instelling echter geactiveerd voor info@domeinnaam.nl, dan zal het bericht toch aan dat adres bezorgd worden.

Met catch-all kunnen e-mails opgevangen worden die per ongeluk naar een verkeerd adres zijn gestuurd. Omdat ook ongewenste reclame (spam) op deze manier eenvoudiger in een bestaande mailbox terecht kan komen, wordt de instelling niet veel toegepast, noch aangeraden.