Wat is Batched SMTP (bSMTP)?

1 juli, 2014
Vragen & antwoorden
E mail, SMTP

bSMTP, ofwel Batched Simple Mail Transfer Protocol, is een dienst die het mogelijk maakt om alle binnenkomende e-mail tijdelijk op een mailserver van de hostingprovider op te laten slaan, om deze vervolgens direct, of om de zoveel tijd in partijen (batches) door te sturen naar de mailserver van de klant.

Deze functionaliteit is met name geschikt voor bedrijven die wel over een eigen mailserver beschikken, maar waarvan de netwerkverbinding niet gegarandeerd kan worden; bijvoorbeeld wanneer de mailserver alleen tijdens werktijden online is, of bij storingen in de internetverbinding. Zonder bSMTP zouden e-mailberichten die naar de mailserver verzonden worden terwijl deze offline is, met een foutmelding naar de afzender geretourneerd worden.

bSMTP functioneert dus in feite als een backup of terugvalmechanisme (fallback), en kan zo meer zekerheid geven dat alle e-mailberichten aankomen. Om aan te geven op welke alternatieve fallback-mailserver de berichten moeten worden opgeslagen, wordt een Fallback MX record gebruikt.