Wat is bandbreedte?

6 augustus, 2014
Vragen & antwoorden
Webhosting, VPS, Servers, Netwerken, Bandbreedte

Bandbreedte is, in de context van digitale computernetwerken, de hoeveelheid data die in een bepaald tijdsbestek kan worden overgedragen. Dit wordt meestal uitgedrukt in bits per seconde (bps), of een veelvoud daarvan, zoals megabits per seconde (mbps) of gigabits per seconde (gbps).

De beschikbare bandbreedte staat dus ongeveer gelijk aan snelheid van een internetverbinding. Dat geldt zowel voor thuisgebruikers als voor servers die met het internet verbonden zijn: een server met een bandbreedte van 10 Mbps kan honderdmaal minder data verwerken dan een server met 1 Gbps.

Omdat het internet feitelijk een aaneenschakeling is van verschillende kabels en netwerken, kan de eigen bandbreedte beïnvloed worden door externe factoren, zoals drukte op een route naar, of de afstand tot, een andere server, en natuurlijk de beschikbare bandbreedte van die server.

Bandbreedte is niet hetzelfde als dataverkeer. De bandbreedte is de maximum haalbare snelheid, en dataverkeer is het werkelijke verbruik.