Wat is ASP(.NET)?

23 juli, 2014
Vragen & antwoorden
Webhosting, ASP

ASP staat voor Active Server Pages, een scriptingmethode van Microsoft voor dynamisch gegenereerde webpagina's. Feitelijk kunnen de scripts die uiteindelijk de webpagina's genereren, in verschillende programmeertalen geschreven zijn, waaronder VBScript en JScript. De ASP-engine die op de webserver draait is uiteindelijk verantwoordelijk voor het uitvoeren van het script, en de overdracht van het eindresultaat naar de webserver.

In tegenstelling tot PHP is ASP op zichzelf geen scriptingtaal, maar een verzameling software die de ontwikkeling en generatie van dynamische webpagina's mogelijk maakt. ASP wordt doorgaans enkel op Windows-systemen ondersteund, veelal in combinatie met IIS, de webserver-software van Microsoft.

De laatste versie van ASP werd in 2000 uitgebracht, en sinds 2002 gaat de voorkeur uit naar de opvolger: ASP.NET. ASP wordt tegenwoordig dan ook wel Classic ASP genoemd. ASP.NET is gebaseerd op de Common Language Runtime (CLR), wat inhoudt dat programmeurs gebruik kunnen maken van iedere ondersteunde .NET-programmeertaal, zoals C# en VB.NET. Voor ASP.NET-scripts wordt wel de .aspx-bestandsextensie gebruikt, en .asp voor Classic ASP.