Kan ik zelf mijn website hosten?

27 augustus, 2014
Vragen & antwoorden
Webhosting

Als je over een internetverbinding en een computer met een besturingssysteem als Linux, Windows of Mac OS X beschikt, kun je hier in principe een webserver op installeren en één of meerdere websites voor iedereen op het internet toegankelijk maken. Hier kleven echter wel verschillende nadelen aan.

Wanneer een website bij voorkeur 24 uur per dag voor bezoekers beschikbaar moet zijn, betekent dit dat het computersysteem waarop de webserver is geïnstalleerd al die tijd ook aan zal moeten staan. Zonder een webserver die online is, kunnen bezoekers immers geen verbinding maken om webpagina's te downloaden. Naast eventuele aanschafkosten van het systeem, moet je daarom rekening houden met de kosten voor het continue stroomverbruik.

Met uitzondering van glasvezelinternet, geldt voor particuliere internetverbindingen bovendien dat de zogeheten last-mile, de bekabeling vanaf de centrale naar het huis van de abonnee, voor de meeste vertraging (latency) in de verbinding zorgt. Dit kan ervoor zorgen dat webpagina's langzamer laden. Ook heeft consumenteninternet doorgaans een beperktere bandbreedte, waardoor minder dataverkeer tegelijkertijd verwerkt kan worden.

Bij storingen in de internetverbinding of de stroomtoevoer thuis, zal de webserver offline zijn. Om hier een vorm van redundantie in te bouwen, bijvoorbeeld met behulp van een aggregator of een tweede internetverbinding, zijn grote investeringen vereist. Om die reden kiezen de meeste mensen gewoon voor een hostingprovider, die webservers heeft ondergebracht in een datacenter waar redundante stroom- en internetvoorzieningen zijn, en eventuele downtime zo tot een minimum wordt beperkt. De kosten die de provider hiervoor maakt, kan zij vaak over vele klanten uitspreiden, waardoor de prijzen relatief laag zijn.

Een laatste, maar niet onbelangrijke overweging is veiligheid: wanneer een webserver voor iedereen op internet toegankelijk wordt, bijvoorbeeld door poort 80 in het internetmodem open te zetten voor HTTP-verkeer, is het ook voor iedereen mogelijk om eventuele beveiligingslekken in de webserver of website uit te buiten. In het ergste geval kan een aanvaller toegang krijgen tot het systeem, en mogelijk andere systemen in hetzelfde netwerk, tenzij dit goed wordt beveiligd.